Dorpsstraat 12, 6562 AB Groesbeek
+31243975043
info@decomm.nl

Huisregels

Be our Guest

Onze huisregels

De minimumleeftijd is 18 jaar. We vragen aan de buiten/aan de bar om legitimatie. Zonder legitimatie schenken wij geen alcohol.Eigendommen van Café Zaal De Comm mogen niet mee naar buiten worden genomen.


Bent u buiten een van onze zaken en veroorzaakt u overlast dan krijgt u hier een waarschuwing voor. Komt het nogmaals voor dan wordt u verzocht om de zaak te verlaten. Bij tegenwerking zal de politie ingeschakeld worden.


Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u hiervoor geheel aansprakelijk gesteld en draait u op voor de kosten van reparatie en/of vernieuwing.


Café Zaal De Comm is niet aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.


Gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn, dient u in te leveren bij een van onze medewerkers.
Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld.


Het in het bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.


Elke vorm van agressie jegens gasten en medewerkers is verboden.


Hinderlijk en aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.


Mobiel telefoneren is niet toegestaan indien dit tot overlast zou kunnen zorgen voor de andere gasten.


Wij nemen tot 22:00u op ons terras de bestellingen op; na 23:00u wordt u verzocht om binnen aan de bar te bestellen.
Om 23:00u sluiten wij ons terras; binnen gaan we langer door.


Conform de wet behouden wij ons het recht voor om geen alcoholische dranken te schenken aan aangeschoten of dronken personen. De toegang tot Cafe Zaal De Comm kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent.


Een relaxte houding en dito gedrag zijn basisvoorwaarden.


Bij agressie in toon en/of houding wordt de toegang geweigerd.
Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kunnen de toegang worden ontzegd.


Indien het binnen te druk is of wanneer er op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, behouden we ons het recht voor u de toegang te weigeren.


Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.


Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna -bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.


Bij calamiteiten dient u ten aller tijde de instructies van het personeel op te volgen.


Wanneer u een klacht heeft van welke aard dan ook, kunt u deze schriftelijk bij de bedrijfsleiding melden, tot uiterlijk een week na het voorval waarop de klacht betrekking heeft.


In en om Café Zaal De Comm hangen camera’s.
Bezoekers die ons Café betreden stemmen toe met het maken van opnames. Deze opnames kunnen aan derden worden verstrekt na ongeregeldheden of overtreding huisregels.