Dorpsstraat 12, 6562 AB Groesbeek
+31243975043
info@decomm.nl

Privacyverklaring AVG

Be our Guest

Privacyverklaring AVG

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Café Zaal De Comm is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Natuurlijk handelen wij volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.


Toestemming
Door toestemming te geven voor het gebruik van uw (persoons)gegevens ga je ermee akkoord met het gebruik van deze gegevens voor bedrijfsdoeleinden van Café Zaal De Comm. Door akkoord te gaan met onze privacyverklaring ga je akkoord met de voorwaarden die wij in de privacyverklaring hebben opgenomen. Uiteraard mag je te allen tijde je toestemming weer intrekken.


Vragen en/of klachten
Indien je meer informatie wilt ontvangen, vragen en/of klachten hebt over de privacy voorwaarden van Café Zaal De Comm, kun je ons benaderen via email. Ons emailadres is info@decomm.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de (persoons) gegevens die wij verwerken:
– Voor en achternaam contactpersoon
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– IP adressen
– Gegevens over uw activiteiten op onze website


Doeleinden en grondslag verwerking persoonsgegevens
Café De Comm verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verlenen en factureren van onze diensten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Café Zaal De Comm analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren. Dit kan gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals Google AdWords of Facebook/Instagram door de Facebook Pixel die geinstalleerd staat op www.decomm.nl


Bewaartermijn
Café Zaalm De Comm bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard conform de wettelijke voorschriften. Je persoonsgegevens worden bewaard conform onderstaande tabel.


Categorie Persoonsgegevens Bewaartermijn na afloop overeenkomst Doel opslag persoonsgegevens
Personalia 5 jaar Klantcontact/overeenkomst
Adres 5 jaar Klantcontact/overeenkomst
Telefoonnummer 5 jaar Klantcontact/overeenkomst
Emailadres 5 jaar Klantcontact/overeenkomst
IP adres 5 jaar Klantcontact/overeenkomst


Verstrekking (persoons)gegevens aan derden
Café Zaal De Comm verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit omvat tenminste de hosting leverancier, de webdesigner/bouwer en het administratiekantoor, welke een eigen privacyverklaring hanteren. Met de hostingleverancier, de webdesigner/bouwer en het administratiekantoor zijn verwerkingsovereen-komsten gesloten waarin is vastgelegd dat zij aan de nieuwe privacywetgeving AVG voldoen.


Je rechten als betrokkene
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Café Zaal De Comm en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@decomm.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Direct na afwikkeling van je verzoek vernietigen wij de ontvangen kopie van je identiteitsbewijs.


Beveiliging
Café Zaal De Comm neemt de bescherming van je gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt steeds vaker toegepast. Dat je gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@decomm.nl.


Monitoren website gedrag en cookies
Café Van Buren gaat op korte termijn gebruik maken van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.


De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Café Zaal De Comm gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.


Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij u dan over deze cookies en vragen wij toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internet-browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Aanpassingen Privacy verklaring
Deze privacyverklaring is van mei 2018. Wij behoudens ons het recht voor deze privacy-verklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op onze website www.decomm.eu/privacy worden gepubliceerd.


Contactgegevens
Café Zaal De Comm
Dorpsstraat 12
6562 AB Groesbeek
024-3975043
info@decomm.nl